Balans är det bästa för kroppen

Det finns mycket skrivet om både fria radikaler och antioxidanter och om du har läst om dessa har det framgått att fria radikaler är allt igenom dåligt och antioxidanter är bara bra. Dock är det inte så enkelt. Faktum är att man kan få för lite fria radikaler och för mycket antioxidanter. Det handlar alltså om att hitta den perfekta balansen.
De fria radikalerna kan – om du får för mycket av dem – leda till en överdriven oxidering i dina celler; dvs. du åldras i förtid. Dock ger en lagom nivå av fria radikaler dig ett bra immunförsvar då dessa attackerar bland annat bakterier, virus och svamp. Det är små aggressiva gynnare som är mycket användbara om de bara hålls i schack. Antioxidanterna motverkar de fria radikalerna genom att på kemisk väg neutralisera dem. Om vi då får för hög dos antioxidanter leder det till att den nytta som de fria radikalerna gör uteblir – med effekt att vårt immunförsvar blir sämre. Samtidigt kan en för hög dos av antioxidanter leda till andningssvårigheter och svagare muskler. Det handlar alltså alltid om att hitta balansen, Vill du läsa mer om antioxidanter kan du gå in på www.antioxidanter.biz.

http://www.antioxidanter.biz/flavonoider/

http://www.antioxidanter.biz/d-vitamin/

No related posts.