Saneringsprocedurer för asbest

Endast den personal, utrustning och redskap som faktiskt är inblandad i verksamheten inom
restriktionszonen där asbestföroreningar finns eller i rökplymen behöver gå igenom en
sanering innan de lämnar platsen.
Brandmän som kommer ut från restriktionszonen där asbest tros ha varit involverad i brand,
skada eller besvär bör omedelbart gå mot ett utsett saneringsområde.
Rengöring av stövlar, hjälmar och BA uppsamlare är viktigt. Rengör brandskräp från stövlar,
hjälmar och BA set med hjälp av brandslangsstråle.
Se till att brandkitt är fuktiga före avlägsnande av BA uppsättningar. Detta kommer att säkerställa att eventuella fibrer som finns inte blir luftburna.
Saneringsavrinning bör hindras från att sprida asbestföroreningar och bör riktas ner i
dagvattenavlopp.
Cylindern bör tas bort från BA setet och omedelbart tvättas av från brandbekämpningsskräp
med en brandslangsstråle och sedan placeras redo för uppladdning. BA:n bör placeras i en
genomskinlig väska av plast för sanering, väskan måste förseglas, märkas med en
asbestetikett och transporteras tillbaka till sin basstation.
Denna procedur bör genomföras oberoende av de råd som finns i Chemdata för
asbestsanering. Chemdata stipulerar ett torrt  saneringsförfarande för sanering av asbest.
Om man tittar på vilka regler som finns för brandmän i samband med brandsläckning i samband med asbestmaterial så förstår man hur farligt det är.
En gång i tiden var asbest ett fullt accepterat material att använda vid byggnation. Då användes det som isolering i hus. Idag känns det helt absurt, när man vet hur farligt det är. Årligen kan man notera många fall av cancer som resultat av exponering från asbest under lång tid. Om du misstänker att det är asbest i ditt hus. Gör en kontroll.
Kanske vill du nu få veta vart man ska gå på nätet för att läsa mer om asbestsanering. Du
hittar nog allt du behöver veta om asbestsanering om du surfar in på www.asbestsanering.me och läser.

No related posts.