Vad ska jag göra om jag har varit utsatt för radon?

Har du blivit exponerad för radon, är sanering viktigt. Om du har exponerats för höga halter
av radon under en längre tidsperiod, ska du tala med din läkare om att få regelbundna
hälsokontroller var man testar för lungcancer. Du kan även behöva ändra vissa vanor, så som
rökning. Det är av yttersta vikt att rökare utsatta för radon omgående försöker sluta röka då
den kombinerade effekten av rökning och radonexponering ökar risken för lungcancer
betydligt. Var uppmärksam på eventuella symptom så som andnöd, ny eller förvärrad hosta,
smärta eller känsla av trånghet i bröstet, heshet eller problem med att svälja. Uppsök
läkarvård om du har något av dessa symptom. För urangruvarbetare, mjölnare och
transportörer som har hälsoproblem som en följd av radonexponering är det extra viktigt att vara mycket försiktig i om man har blivit utsatt för radon.
Som Svensk kanske du tänker att detta är något som händer utomlands och att det inte är något man behöver tänka på i Sverige. Men poängen är att senaste års forskning har visat att det långt i från behöver vara speciellt höga halter för att en människa ska drabbas av cancer. Man har kunnat härleda cancer som följd av exponering av radonhalter som finns i naturen – om man bor på fel ställe. Så det är en mycket god idé att du kollar nivåerna i ditt hem om det har för höga nivåer radon. Detta kan du göra själv om du skaffar rätt utrustning, eller så kan du låta ett företag göra det som har rätt kompetens.
Efter denna text kanske du blev intresserad av http://www.radonsanering.nu och vill veta var du kan läsa mer. Gör så att du sätter dig vid datorn och knappar in www.radonsanering.nu, och tittar runt bland sidans innehåll.

No related posts.